รักษาโรค Borderline Personality Disorder ด้วยจิตบำบัด EMDR

1140 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รักษาโรค Borderline Personality Disorder ด้วยจิตบำบัด EMDR

จิตบำบัด EMDR กับการรักษาโรค Borderlind Personality Disorder

 

 

 

ดร. มฤษฎ์ แก้วจินดา (Ph.D) 

นักจิตวิทยาการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และนักจิตบำบัด 

Certified EMDR and Briainspotting psychotherapy

 

 
อาการคุ้มดีคุ้มร้ายอาจเป็นอาการของคนเป็นโรคบุคคลิกภาพบกพร่องแบบ Borderline Personality Disorder  BPD หรือที่เรียกว่า โรคบอร์เดอร์ไลน์ 

เรียนรู้และเข้าใจ Borderline Personality Disorder (BPD)   

Borderline Personality Disorder เป็นความบกพร่องด้านบุคคลิคภาพ เป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตชนิดหนึ่ง ที่ส่งผลต่อการมองตัวเองในด้านลบความคิดลบ ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกหรือการกระทำรุนแรงที่มีความเสี่ยงต่อชีวิต อารมณ์แปรปรวนไม่ปกติ ความคิดลบกำหนดพฤติกรรมและนิสัยอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายของคนคนนั้น

สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากหลายๆปัจจัยหลายอย่าง เช่น

 1. สาเหตุจากยีนส์ผิดปกติ ของสารสื่อประสาททำให้เกิดการทำงานที่ไม่เป็นปกติของเคมีในสมองเป็นเหตุให้อารมณ์แปรปรวนยากต่อการควบคุมภาวะทางอารมณ์ การเช็คด้วยเครื่องMRI สามารถบอกได้ว่าผิดปกติจากสมองหรือไม่ด้วยการเช็คขนาดและลักษณะรูปทรงว่าปกติหรือไม่ของ amygdala ที่ทำงานด้านอารมณ์ ทัศนคติ ความกลัว วิตกกังวลความรุนแรง  hippocamus ที่ทำงานด้านพฤติกรรม การควบคุมตัวเอง, และ orbitofrontal cortex ที่ทำงานในส่วนการคิดวางแผนและการตัดสินใจ
 2. สาเหตุด้านสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดู เช่นเคยตกเป็นเหยื่อของการโดนทำร้ายด้านจิตใจและร่างกายรวมทั้งการเคยถูกขมขืนล่วงละเมิดทางเพศ การตกอยู่ในภาวะทำให้หวาดกลัว หรือทำให้เครียดจัดอยู่ตลอดเวลาเมื่อตอนเป็นเด็ก หรือเคยถูกทอดทิ้งจากพ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่ หรือถูกเลี้ยงดูให้เติบโตมากับสมาชิกในบ้านที่มีอาการป่วยทางจิตเช่น เป็นไบโพล่า หรือติดสุราและสารเสพติดเรื้อรังเป็นต้น

อย่างไรก็ตามสัมพันธภาพกับพ่อแม่และคนในครอบครัวมีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆในการพัฒนาเรื่องการเติบโตและการมองโลกที่ดีและมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น การที่ไม่ได้รับการแก้ไขในเรื่องความโกรธ ความเครียดในวัยเด็กจะส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกนึกคิดและทัศนคติในการมองโลกเมื่อโตขึ้นและมีพฤติกรรมทัศนคติที่แปลก เช่นคาดหวังกับผู้อื่นว่าต้องเป็นในแบบอย่างที่ตนต้องการ คาดหวังให้ผู้อื่นต้องเป็นผู้คุ้มครองดูแลตนเอง คาดหวังให้อื่นต้องทำหน้าที่เป็นพ่อแม่และรับผิดชอบตนเอง 

อาการของโรค Borderline

อาจระบุได้ว่าอาจมีแนวโน้มว่าเรากำลังเผชิญกับโรคBorderline Personality Disorder หากมีอาการอย่างน้อย 5 ข้อดังนี้

 1. รู้สึกวิตกกังวลกลัวที่จะถูกทอดทิ้งและทำทุกอย่างเพื่อเป็นการหยุดมันหรือไม่ให้เกิดขึ้น
 2. อารมณ์แปรปรวนมาก ในวันเดียวกันหรือไม่กี่ชั่วโมงอารมณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ดีใจมาก และก็เปลี่ยนเป็นเศร้า เบื่อ
 3. ไม่เป็นตัวเอง และเปลี่ยนไปอย่างมากตามคนที่คบด้วย
 4. มีความยากลำบากในการรักษาอารมณ์ให้คงที่ปกติ
 5. บ่อยครั้งรู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่าไม่มีใครเลย
 6. แสดงออกแบบควบคุมตัวเองไม่ได้ เช่น กินไม่หยุด กินอาหารปริมาณมากควบคุมตัวเองไม่ได้ ใช้สารเสพติด หรือขับรถประมาทอันตราย 
 7. ทำร้ายตัวเอง หรือมีความคิดจะฆ่าตัวตาย
 8. มีความเครียดและโกรธที่ควบคุมไม่ได้
 9. เวลาเครียดมากจะเกิดอาการตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุ คิดไปเองเกินจริง หรือตัดขาดสังคมโลกภายนอก

 การใช้ชีวิตร่วมกันหรือคบหากับคนที่เป็น Borderline Personality Disorder (BPD) อาจต้องใช้ความเข้าใจในหลายๆเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต เช่น อารมณ์ที่ไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงง่าย โกรธ โมโห วิตกจริต เวลาโมโหจะทำร้ายผู้อื่น ใช้ความรุนแรง ขว้างปาข้าวของ ทำร้ายร่างกาย หากหายโกรธก็จะกลับมาเป็นปกติ

การควบคุมอารมณ์ไม่ให้ระเบิดอารมณ์รุนแรงเวลาโกรธอาจหาจุดตรงกลางของความพอดีไม่ได้ ดังนั้นหากต้องใช้ชีวิตคู่ร่วมกับคนเป็น Borderline Personality Disorder (BPD) ควรต้องเข้าใจความสับสนด้านอารมณ์ตรงนี้ และควรเปิดใจคุยกันในเวลาที่สถานการณ์สงบและควรต้องขอความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาเพื่อทำการรักษาอย่างจริงจัง

 

การรักษาโรค Borderline

ถึงแม้ว่าการรักษาโรคborderline จะมีหลายวิธี ตัวอย่างเช่นการช็อตด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive therapy (or ECT) ที่ใช้สำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการซึมเศร้าค่อยข้างรุนแรง หรือแม้แต่การกินยาเพื่อให้อารมณ์คงที่แต่จากสถิติพบว่าทั้งการรักษาด้วยการช็อตไฟฟ้าหรือกินยานั้นไม่เป็นผลที่น่าพอใจ

จากการเผยแพร่การรักษาจากจิตแพทย์ในปี 2004 ของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าการช็อตด้วยไฟฟ้าในคนป่วยด้วยโรคบอร์เดอร์ไลน์ 139รายได้ผลไม่ดีขึ้นและมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์คือมี memory loss 

การกินยาเพื่อช่วยให้อารมณ์คงที่ในการรักษาผู้ป่วยBorderline มักใช้ยาประเภทเดียวกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หรือโรคตื่นตระหนก (anxiety disorder) ซึ่งยาประเภทต้านซึมเศร้าและmood stabilization ส่งผลข้างเคียงในระยะยาวถึงการมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายได้และมีอาการติดยาต้องพึงยาอยู่ตลอดเวลา

การรักษาด้วยโรคBorderlineด้วยจิตบำบัด EMDR

EMDR Therapy หรือ Eye Movement Desensitization and Reprocessing  ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดการทำงานของระบบความทรงจำในสมองที่ได้รับผลกระทบจากความเครียดและบาดแผลทางใจส่งผลต่อการรบกวนระบบประสาทและสมองอื่นๆเมื่อเจอตัวกระตุ้น การทำจิตบำบัดEMDRจะเข้าจัดการกับความคิดลบในสมองส่วนในที่เก็บความทรงจำ ความเครียดและความคิดลบเอาไว้

จิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์(EMDR therapy) 

เป็นเครื่องมือและเทคนิคทางจิตวิทยาในการทำการบำบัดเพื่อการช่วยลดความทรงจำอันเลวร้ายที่คอยตามรบกวนจิตใจจากบาดแผลทางใจในอดีตหรือการถูกทำร้ายร่างกายจิตใจ การถูกทอดทิ้งในวัยเด็กเป็นความทรงจำที่คอยรบกวนจิตใจและการใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลาหากไม่ได้รับการแก้ไขและเป็นรากเหง้าของทุกปัญหาด้านสุขภาพจิตใจ

การทำจิตบำบัด EMDRจะช่วยในการเปิดประเด็นปมที่มีบาดแผลทางใจความทรงจำที่ไม่ไหลเวียนนำประเด็นปมปัญหาเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการบำบัดเพื่อให้เกิดการทำงานของสมองได้ปลดล็อคเพื่อลดความทรงจำด้านลบความคิดด้านลบต่อตัวเองและผู้อื่นในประสบการณ์ชีวิตที่เคยเกิดขึ้นซึ่งหลังจากได้รับการกระตุ้น จัดการด้วยขั้นตอนกระบวนการการทำบำบัดจะทำให้จิตใจได้ผ่อนคลาย ตระหนักรู้ในตัวเอง เข้าใจถึงสิ่งที่คอยมารบกวนจิตใจอยู่กับมันอย่างไม่เกิดการถูกกระตุ้นรบกวนอีก และทำให้อารมณ์ที่เคยแปรปรวน ควบคุมไม่ได้มีความสงบและเปลี่ยนแปลงเป็นอารมณ์คงที่ไ่ม่แปรปรวนง่าย รวมทั้งมีการฝึกการความคิดให้ถูกแทนความคิดที่เป็นปัญหาด้วยความคิดที่เป็นบวก

 บุคคลิกภาพของคนเป็นBorderline Personality Disorder (BPD) เวลารักใครจะทุ่มเทสุดๆจนเกินปกติจนอาจถึงขั้นทำให้อีกฝ่ายอึดอัด Borderline Personality Disorder (BPD) มักกลัวการถูกทอดทิ้ง และวิตกจริตเป็นกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าจะถูกทอดทิ้งจากคนรัก และสัมพันธภาพด้านความโรแมติกอาจไม่ได้เป็นไปอย่างง่ายดายเหมือนคนปกติ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องของ ความทุ่มเทอย่างเต็มที่ตอนเริ่มแรก และจู่ๆก็หายไป กลัวการมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง โกหกและแก้ตัวประจำคบซ้อน ควบคุมความโกรธ และอารมณ์รุนแรงไม่ได้ รวมทั้งความรุนแรงด้านการมีเพศสัมพันธ์ด้วย มักระเบิดอารมณ์มีปากเสียงโดยไม่แคร์ว่าจะเป็นในที่สาธารณะ หรือทำร้ายร่างกาย ตบตีอีกฝ่ายหนึ่งด้วย 

 

อย่างไรก็ตามถึงแม้พฤติกรรมอันน่าสับสนและจัดการได้ยากนี้แต่พวกเขาก็นำความสุขมาให้กับคนที่เขาคบหาด้วยเนื่องจากลักษณะบุคคลิกภาพที่สนุกสนาน ชอบความตื่นเต้น และ  มุ่งมั่นทุ่มเท แต่ส่วนใหญ่ความสัมพันธ์กับคนที่เป็นบอร์เดอร์ไลน์มักจะไม่ยั่งยืน เนื่องจากปัญหาพฤติกรรมคุ้มดีคุ้มร้ายของเขา แต่หากเข้าใจสภาวะด้านอารมณ์และรับการแก้ไขหรือคำแนะนำ และทำจิตบำบัดรักษาอย่างถูกวิธีก็จะช่วยรักษา และส่งผลดีต่อความสัมพันธ์อันยั่งยืนได้

 


เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนเป็น Borderline Personality Disorder (BPD) ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนอย่างจริงจังในการปรับและแก้ไขความคิดและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์และความรุนแรง และไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากคนที่เป็น Borderline Personality Disorder (BPD) จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความผิดปกติทางจิตเวช  

สาเหตุสำคัญเกิดจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กสภาพแวดล้อม ที่สร้างบาดแผลทางใจ การไม่ได้รับความรักและเอาใจใส่ หรือถูกทอดทิ้ง ถูกกลั่นแกล้ง ถูกรังแก ถูกทำทารุนกรรม ยิ่งเกิดขึ้นกับเด็กเล็กยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดเป็น Borderline Personality Disorder (BPD)  ในเปอร์เซนต์สูงเมื่อโตขึ้น

บาดแผลทางใจและประสบการณ์อันเลวร้ายต่างๆสร้างให้เกิดความผิดปกติด้านจิตใจและทำให้เกิดเป็น Borderline Personality Disorder (BPD) ซึ่งส่งผลต่อความหวาดกลัวที่จะถูกทอดทิ้ง หรือ ความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ อารมณ์แปรปรวน ฉุนเฉียว โมโห เกรี้ยวกราด ควบคุมอารมณ์ไม่ได้หากโกรธ บางครั้งก็หนีหายจากคนรักไปเฉยๆ

โรค Borderline Personality Disorder (BPD) มักเกิดขึ้นจากประสบการณ์ในวัยเด็ก และมักแสดงออกชัดเจนในวัยรุ่น แต่อาจดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ดังนั้นโรคนี้สามารถรักษาะหายได้หากได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธีไม่ควรหมดหวังกับชีวิต นอกจากปัญหาด้านการเลี้ยงดู จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อผลกระทบการเกิดโรค Borderline Personality Disorder(BPD)  ยังมีปัจจัยด้านพันธุกรรม เช่น การพัฒนาด้านสมอที่ผิดปกติ ที่เกิดมาจาก ต่อม amygdala ที่ทำหน้าที่ควบคุมด้านอารมณ์  ความกลัว คามรุนแรง และความวิตกกังวล  hippocampus ในสมองส่วนหน้าที่ควบคุมตัวเอง และ orbitofrontal cortex ที่เป็นตัวกำหนดการวางแผนและตัดสินใจ หาก 3 ส่วนนี้เกิดปัญหาต่อการพัฒนาด้านสมอง และทำให้ผิดปกติด้านการควบคุมอารมณ์

อย่างไรก็ตาม สิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยสำคัญ ที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมาก เช่นอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ตกเป็นเหยื่อด้านอารมณ์ การถูกทำร้ายทางด้านร่างกาย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ต้องเผชิญกับความหวาดกลัวเป็นระยะเวลาอันยาวนานในวัยเด็ก หรือถูกละทิ้ง ละเลยการดูแลเอาใจใส่จากพ่อ หรือ แม่ หรือ จากทั้งคู่ หรือเติบโตมากับคนในครอบครัวที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น ประวัติคนในครอบครัวเป็นไบโพล่า ติดเหล้า หรือมีปัญหาเรื่องยาเสพติด


ดังนั้นความรักและสายใยความผูกพันธ์ในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการเติบโตขึ้นมาของคนในทัศนคติการมองโลก และความเชื่อ และไว้ใจคนอื่น หากคุณกำลังเผชิญกับสภาวะของโรค Borderline Personality Disorder (BPD) หรือมีใช้ชีวิตร่วมกับคนเป็น Borderline Personality Disorder (BPD) ควรได้รับคำแนะนำจากนักจิตวิทยาอย่างสม่ำเสมอ

 

อ้างอิง

 

https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/borderline-personality-disorder-bpd/about-bpd/

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/borderline-personalit
https://www.nhs.uk/mental-health/conditions/borderline-personality-disorder/causes/

https://www.verywellmind.com/bipolar-and-borderline-personality-disorder-425418

https://www.stepstorecovery.com/rehab-blog/can-someone-with-borderline-personality-disorder-fall-in-love/

https://www.everydayhealth.com/bpd/tips-couples-living-with-borderline-personality-disorder/

https://www.verywellmind.com/emdr-trauma-borderline-personality-425453#:~:text=Why%20is%20EMDR%20Used%20in%20People%20with%20BPD%3F&text=Likewise%2C%20since%20many%20individuals%20with,the%20emotions%20associated%20with%20it.

https://www.emdria.org/learning-class/borderline-personality-disorder-and-emdr-therapy/

https://www.bridgestorecovery.com/blog/controlling-borderline-personality-disorder-how-resolving-trauma-using-emdr-therapy-can-help/

 https://www.verywellmind.com/which-doctor-is-best-for-treating-depression-1065269

https://www.verywellmind.com/is-electroconvulsive-therapy-a-treatment-option-for-bpd-425196

 

  

 

 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้