จิตบำบัด EMDR กับการรักษาโรค Borderline Personality Disorder

6369 จำนวนผู้เข้าชม  | 

จิตบำบัด EMDR กับการรักษาโรค Borderline Personality Disorder

จิตบำบัด EMDR

กับการรักษาโรค Borderline Personality Disorder

 

 

 

 

 

ดร. มฤษฎ์ แก้วจินดา (Ph.D) 

นักจิตวิทยาการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และนักจิตบำบัด 

Certified EMDR and Briainspotting psychotherapy practitioner

 

 
Borderline Personality Disorder  (BPD) หรือโรคบอร์เดอร์ไลน์ เป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตที่ส่งผลกระทบต่อความคิดต่อตนเองและต่อผู้อื่น ทำให้ชีวิตประจำวันมักเกิดปัญหาและยากที่จะควบคุมอารมณ์ รวมถึงพฤติกรรมและการรักษาสัมพันธภาพให้ยั่งยืนกับผู้อื่น

 

เรียนรู้และเข้าใจ Borderline Personality Disorder (BPD)   

คนที่เป็นBorderline Personality Disorder ส่วนใหญ่มักกลัวการถูกทอดทิ้งหรือต้องอยู่คนเดียว และแม้ว่าจะต้องการความรักจากผู้อื่นแต่ก็จะมีความก้าวร้าว โกรธ โมโห ฉุนเฉียว อารมณ์รุนแรง เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทำให้คนอื่นอยากหนี หรือหลีกไกล

 

โรคBorderline มักเกิดจากปมบาดแผลทางใจในวัยเด็ก หากต้องเผชิญกับโรคBorderline อย่าปล่อยทิ้งไว้ คนจำนวนมากสามารถหายดีเป็นปกติได้จากการรักษาด้วยจิตบำบัด EMDR

อะไรคือสาเหตุให้เกิด borderline

1. เกิดจากพันธุ์กรรม ยีนส์

ระบบการทำงานและการพัฒนาด้านสมอง การทำงานที่ไม่เป็นปกติของเคมีในสมองเป็นเหตุให้อารมณ์แปรปรวนยากต่อการควบคุมภาวะทางอารมณ์ การเช็คด้วยเครื่องMRI สามารถบอกได้ว่าผิดปกติจากสมองหรือไม่ด้วยการเช็คขนาดและลักษณะรูปทรงว่าปกติหรือไม่ของ amygdala ที่ทำงานด้านอารมณ์ ทัศนคติ ความกลัว วิตกกังวลความรุนแรง  hippocamus ที่ทำงานด้านพฤติกรรม การควบคุมตัวเอง, และ orbitofrontal cortex ที่ทำงานในส่วนการคิดวางแผนและการตัดสินใจ

2. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดู 

การถูกละเลย ถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับความรักความใส่ใจ หรือเคยตกเป็นเหยื่อของการโดนทำร้ายด้านจิตใจและร่างกายหรือเคยเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งการตกอยู่ในภาวะที่รู้สึกหวาดกลัวหรือทำให้เครียดจัดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วัยเด็กก็อาจส่งผลต่อสภาวะด้านจิตใจทำให้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้

การเกิดโรคborderline personality disorder อาจมีสาเหตุจากการถูกทอดทิ้งจากพ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่มักส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตที่ดีต่อการเผชิญโลกและทัศนคติการมองโลกด้านต่างๆของคนเราได้

รวมทั้งหากเด็กถูกเลี้ยงดูให้เติบโตมากับสมาชิกในบ้านที่มีอาการป่วยทางจิตใจอย่างก็อาจส่งผลต่อสภาวะด้านจิตใจที่แข็งแรงสมบรูณ์เมื่อเติบโตขึ้นได้

อย่างไรก็ตามสัมพันธภาพกับคนในครอบครัวทั้งพ่อ-แม่และญาติพี่น้องนั้นมีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆในเรื่องพัฒนาทักษะชีวิต ทัศนคติหรือการมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น

การที่เด็กมีอารมณ์รุนแรงและไม่ได้รับการแก้ไขหรือปลดปล่อยอารมณ์ความโกรธ หรือความเครียดอย่างถูกวิธีเป็นระยะเวลายาวนานจะส่งผลเสียต่อความรู้สึกนึกคิดและการพัฒนาทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์เมื่อโตขึ้น


อาการของโรค Borderlineโดยทั่วไปเป็นอย่างไร?

1.กลัวการถูกทอดทิ้ง

จะเห็นได้จากพฤติกรรมที่มัก

ถอนตัวออกจากความสัมพันธ์ที่กำลังจริงจังบ่อยๆ

บางครั้งมีความคิดทำร้ายตัวเองหรือคิดฆ่าตัวตาย

พฤติกรรมต่างๆที่ทำก็เพื่อต้องการหลุดพ้นจากความเครียดที่มีอยู่

2. มีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืน

ไม่คิดจะมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างในระยะยาว 


3. อารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อยและมักควบคุมตัวเองไม่ได้หากเกิดภาวะดังนี้ เช่น

  • โกรธ
  • แพนิค
  • วิตกกังวล
  • สิ้นหวัง

โดยเฉพาะการควบคุมอารมณ์โกรธ มักทำได้ยากโมโหง่าย และมีการตอบโต้ที่รุนแรง

 

4. มักไม่เป็นตัวเอง 

เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยเฉพาะมักเปลี่ยนตามลักษณะของคนที่กำลังคบด้วย

5. มีความยากลำบากในการรักษาอารมณ์ให้คงที่ปกติ

บ่อยครั้งรู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่าไม่มีใครเลย รู้สึกสิ้นหวัง ไม่เหลือใคร มีภาวะซึมเศร้า ไร้ค่า ตัดขาดจากตัวเอง

6. มีปัญหาในการควบคุมตัวเองในเรื่องความพอดี

อาจกินไม่หยุด กินอาหารปริมาณ หรือติดการพนัน ติดสารเสพติด ทำอะไรเสี่ยงๆ หรือ ประมาท


 การใช้ชีวิตร่วมกับคนที่เป็น Borderline Personality Disorder (BPD) อาจต้องใช้ความเข้าใจในหลายๆเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต เช่น อารมณ์แปรปรวนที่ไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงง่าย โกรธ โมโห เครียด กังวล เวลาโมโหจะทำร้ายผู้อื่น ใช้ความรุนแรง ขว้างปาข้าวของ ทำร้ายร่างกาย เวลาหายโกรธก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

การควบคุมอารมณ์ไม่ให้ระเบิดอารมณ์รุนแรงเวลาโกรธอาจหาจุดตรงกลางของความพอดีไม่ได้ ดังนั้นหากต้องใช้ชีวิตคู่ร่วมกับคนเป็น Borderline Personality Disorder (BPD) ควรต้องเข้าใจความสับสนด้านอารมณ์ตรงนี้ และควรเปิดใจคุยกันในเวลาที่สถานการณ์สงบและควรต้องขอความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการบำบัดรักษาอย่างจริงจัง

 

การรักษาโรค Borderline

การรักษาด้วยโรคBorderlineด้วยจิตบำบัด EMDR เป็นอย่างไร?

EMDR Therapy หรือ Eye Movement Desensitization and Reprocessing 

ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดการทำงานของระบบความทรงจำในสมองที่ได้รับผลกระทบจากความเครียดและบาดแผลทางใจส่งผลต่อการรบกวนระบบประสาทและสมองอื่นๆเมื่อเจอตัวกระตุ้น การทำจิตบำบัดEMDRจะเข้าจัดการกับความคิดลบในสมองส่วนในที่เก็บความทรงจำ ความเครียดและความคิดลบเอาไว้

จิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์(EMDR therapy) 

ถือเป็นเครื่องมือและเทคนิคทางจิตวิทยาในการทำการบำบัดเพื่อการช่วยลดอารมณ์แปรปรวนที่ถูกกระตุ้นจากความทรงจำอันเลวร้ายที่คอยตามรบกวนจิตใจจากบาดแผลทางใจในอดีตหรือการถูกทำร้ายร่างกายจิตใจโดยเฉพาะการถูกทอดทิ้งในวัยเด็กเป็นความทรงจำที่คอยรบกวนจิตใจและการใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลาหากไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกทางอาจเป็นต้นตอของปัญหาด้านสุขภาพทางจิตใจอื่นๆตามมา

การทำจิตบำบัด EMDRจะช่วยอะไรได้บ้าง?

EMDR therapy จะช่วยในการเปิดประเด็นปมที่มีบาดแผลทางใจ ความทรงจำเลวร้ายที่เกิดติดขัดและไม่ไหลเวียนในระบบความทรงจำ ที่ไปบล็อกการทำงานของสมอง การนำประเด็นปมปัญหาเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการบำบัดก็เพื่อให้เกิดการทำงานของสมองได้ปลดล็อคและสามารถกลับมาทำงานได้อย่างเป็นปกติ

เพื่อช่วยลดความทรงจำด้านลบความคิดด้านลบต่อตัวเองและผู้อื่นในประสบการณ์ชีวิตที่เคยเกิดขึ้น ซึ่งหลังจากได้เข้ารับการบำบัดแล้วการจัดการด้วยขั้นตอนกระบวนการเทคนิคอีเอ็มดีอาร์ จะทำให้จิตใจได้ผ่อนคลาย ตระหนักรู้ในตัวเอง เข้าใจถึงสิ่งที่คอยมารบกวนจิตใจและอยู่กับมันได้อย่างไม่เกิดการถูกกระตุ้นหรือเป็นปัญหาในการถูกรบกวนอีกต่อไป

และช่วยทำให้อารมณ์ที่เคยแปรปรวนสงบลง สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ และไ่ม่เกิดอารมณ์หงุดหงิดแปรปรวนง่าย

รวมทั้งมีการฝึกการความคิดที่เป็นลบให้ถูกแทนความคิดที่เป็นบวก อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยจิตบำบัดEMDR ควรได้รับการช่วยเหลือและดูแลจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมด้านจิตบำบัดEMDR มาอย่างดีแล้วเท่านั้น

 การให้ความช่วยเหลือและทำจิตบำบัดสำหรับคนเป็น Borderline Personality Disorder (BPD) ต้องได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนอย่างจริงจังในการปรับและแก้ไขความคิดและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์และความรุนแรง การได้รับการดูแลจากคนในครอบครัวร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

สภาพแวดล้อม ที่สร้างบาดแผลทางใจ การไม่ได้รับความรักและเอาใจใส่ หรือถูกทอดทิ้ง ถูกกลั่นแกล้ง ถูกรังแก ถูกทำทารุนกรรม ยิ่งเกิดขึ้นกับเด็กเล็กก็ยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคบุคคลิกภาพบกพร่องอย่าง เมื่อโตขึ้นบาดแผลทางใจและประสบการณ์อันเลวร้ายต่างๆสามารถสร้างให้เกิดความผิดปกติด้านจิตใจและทำให้เกิดเป็น Borderline Personality Disorder (BPD) และอาจส่งผลต่อความหวาดกลัวที่จะถูกทอดทิ้ง หรือความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ อารมณ์แปรปรวนไม่มั่นคง ฉุนเฉียว โมโห เกรี้ยวกราด ควบคุมอารมณ์ไม่ได้หรือบางครั้งก็หนีหายจากคนรักไปเฉยๆเพราะกลัวความสัมพันธ์จะมีปัญหาในอนาคต

อย่างไรก็ตามหากได้รับการช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ อาการของโรคborderlineนี้สามารถรักษาหายแต่ควรได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี ไม่ควรสิ้นหวังกับชีวิต

หากคุณกำลังเผชิญกับสภาวะของโรค Borderline Personality Disorder (BPD) หรือกำลังใช้ชีวิตร่วมกับคนเป็น Borderline Personality Disorder (BPD) ควรมาพบนักจิตวิทยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อได้รับคำแนะนำที่ถูกแนวทางในการรักษา การทำจิตบำบัดด้วยเทคนิคอีเอ็มดีอาร์

EMDR Therapy ถือเป็นความก้าวหน้าทางศาสตร์ด้านจิตวิทยาดังนั้นไม่ควรปล่อยปัญหาของโรค Borderline ให้ทำลายชีวิตครอบครัวและความสัมพันธ์กับคนที่เรารัก

 

อ้างอิง

 

https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/borderline-personality-disorder-bpd/about-bpd/

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/borderline-personalit
https://www.nhs.uk/mental-health/conditions/borderline-personality-disorder/causes/

https://www.verywellmind.com/bipolar-and-borderline-personality-disorder-425418

https://www.stepstorecovery.com/rehab-blog/can-someone-with-borderline-personality-disorder-fall-in-love/

https://www.everydayhealth.com/bpd/tips-couples-living-with-borderline-personality-disorder/

https://www.verywellmind.com/emdr-trauma-borderline-personality-425453#:~:text=Why%20is%20EMDR%20Used%20in%20People%20with%20BPD%3F&text=Likewise%2C%20since%20many%20individuals%20with,the%20emotions%20associated%20with%20it.

https://www.emdria.org/learning-class/borderline-personality-disorder-and-emdr-therapy/

https://www.bridgestorecovery.com/blog/controlling-borderline-personality-disorder-how-resolving-trauma-using-emdr-therapy-can-help/

 https://www.verywellmind.com/which-doctor-is-best-for-treating-depression-1065269

https://www.verywellmind.com/is-electroconvulsive-therapy-a-treatment-option-for-bpd-425196

 

  

 

 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้