จิตบำบัด EMDR กับการรักษาโรค Borderline Personality Disorder

8918 จำนวนผู้เข้าชม  | 

จิตบำบัด EMDR กับการรักษาโรค Borderline Personality Disorder

โรค Borderline Personality Disorder (BPD)

กับการรักษาด้วย

จิตบำบัด EMDR


 

 

 

 

 

ดร. มฤษฎ์ แก้วจินดา (Ph.D) 

นักจิตวิทยาการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และนักจิตบำบัด 

Certified EMDR and Briainspotting psychotherapy practitioner

 

 
Borderline Personality Disorder (BPD) 

หรือโรคบอร์เดอร์ไลน์ เป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตที่มักส่งผลกระทบต่อความคิดต่อตนเองและต่อผู้อื่น ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันมักเกิดปัญหาและมีลักษณะยากที่จะควบคุมอารมณ์ รวมถึงการควบคุมพฤติกรรมและการรักษาสัมพันธภาพให้ยั่งยืนกับผู้อื่นด้วย

 

เรียนรู้และเข้าใจ Borderline Personality Disorder(BPD)   

คนที่เป็นBorderline Personality Disorder ส่วนใหญ่มักกลัวการถูกทอดทิ้งหรือต้องอยู่คนเดียว และแม้ว่าจะต้องการความรักจากผู้อื่นแต่ก็จะมีความก้าวร้าว โกรธ โมโห ฉุนเฉียว อารมณ์รุนแรง เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทำให้คนอื่นอยากหนีหรือหลีกไกล 

โรคBorderline มักเกิดจากปมบาดแผลทางใจในวัยเด็ก ดังนั้นหากต้องเผชิญกับโรคBorderline อย่าปล่อยทิ้งไว้ คนจำนวนมากสามารถหายดีเป็นปกติได้จากการรักษาด้วยจิตบำบัด EMDR อย่างต่อเนื่อง

อะไรคือสาเหตุให้เกิด borderline

1. เกิดจากพันธุ์กรรม ยีนส์

ระบบการทำงานและการพัฒนาด้านสมอง การทำงานที่ไม่เป็นปกติของเคมีในสมองเป็นเหตุให้อารมณ์แปรปรวนยากต่อการควบคุมภาวะทางอารมณ์ สำหรับความผิดปกติด้านพันธุกรรมการเช็คด้วยเครื่องMRI จะสามารถบอกได้ว่าผิดปกติจากสมองหรือไม่ด้วยการเช็คขนาดและลักษณะรูปทรงว่าปกติหรือไม่ของ amygdala ที่ทำงานด้านการควบคุมอารมณ์ ทัศนคติ ความกลัว วิตกกังวล เช็คhippocamus ที่ทำงานด้านพฤติกรรม การควบคุมตัวเอง, และ orbitofrontal cortex ที่ทำงานในส่วนการคิดวางแผนและการตัดสินใจ

2. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดู 

การถูกละเลย ถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับความรักความใส่ใจ หรือเคยตกเป็นเหยื่อของการโดนทำร้ายด้านจิตใจและร่างกายหรือเคยเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งการตกอยู่ในภาวะที่รู้สึกหวาดกลัวหรือทำให้เครียดจัดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วัยเด็กก็อาจส่งผลต่อสภาวะด้านจิตใจทำให้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้

การเกิดโรคborderline personality disorder อาจมีสาเหตุจากการถูกทอดทิ้งจากพ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่มักส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตที่ดีต่อการเผชิญโลกและทัศนคติการมองโลกด้านต่างๆของคนเราได้

รวมทั้งหากเด็กถูกเลี้ยงดูให้เติบโตมากับสมาชิกในบ้านที่มีอาการป่วยทางจิตใจอย่างก็อาจส่งผลต่อสภาวะด้านจิตใจที่แข็งแรงสมบรูณ์เมื่อเติบโตขึ้นได้

อย่างไรก็ตามสัมพันธภาพกับคนในครอบครัวทั้งพ่อ-แม่และญาติพี่น้องนั้นมีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆในเรื่องพัฒนาทักษะชีวิต ทัศนคติหรือการมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น

การที่เด็กมีอารมณ์รุนแรงและไม่ได้รับการแก้ไขหรือปลดปล่อยอารมณ์ความโกรธ หรือความเครียดอย่างถูกวิธีเป็นระยะเวลายาวนานจะส่งผลเสียต่อความรู้สึกนึกคิดและการพัฒนาทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์เมื่อโตขึ้น


อาการของโรค Borderlineโดยทั่วไปเป็นอย่างไร?

1.กลัวการถูกทอดทิ้ง

จะเห็นได้จากพฤติกรรมที่มักถอนตัวออกจากความสัมพันธ์ที่กำลังจริงจังบ่อยๆ บางครั้งมีความคิดทำร้ายตัวเองหรือคิดฆ่าตัวตาย พฤติกรรมต่างๆที่ทำก็เพื่อต้องการหลุดพ้นจากความเครียดที่มีอยู่

2. มีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืน

ไม่คิดจะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังในระยะยาว 


3. อารมณ์แปรปรวนบ่อยและมักควบคุมตัวเองไม่ได้หากเกิดภาวะดังนี้ เช่น

  • โกรธ
  • แพนิค ตื่นตระหนก
  • วิตกกังวล
  • สิ้นหวัง

โดยเฉพาะการควบคุมอารมณ์โกรธ มักควบคุมได้ยากโมโหง่ายและมีการตอบโต้ที่รุนแรง

 

4. มักไม่เป็นตัวเอง 

เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยเฉพาะมักเปลี่ยนตามลักษณะของคนที่กำลังคบด้วย

5. มีความยากลำบากในการรักษาอารมณ์ให้คงที่ปกติ

บ่อยครั้งรู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่าไม่มีใครเลย รู้สึกสิ้นหวัง ไม่เหลือใคร มีภาวะซึมเศร้า ไร้ค่า ตัดขาดจากสังคมและหนีจากตัวเอง

6. มีปัญหาในการควบคุมตัวเองในเรื่องความพอดี

อาจกินไม่หยุด กินอาหารปริมาณมาก หรือมีพฤติกรรมติดการพนัน ติดสารเสพติด ทำอะไรเสี่ยงๆ หรือ ประมาท


 การใช้ชีวิตร่วมกับคนที่เป็น Borderline 

โรคPersonality Disorder (BPD) อาจต้องใช้ความเข้าใจในหลายๆเรื่องที่มักส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต เช่น อารมณ์แปรปรวนที่ไม่เป็นปกติ เปลี่ยนแปลงง่าย โกรธ โมโห เครียด กังวล เวลาโมโหจะทำร้ายผู้อื่น ใช้ความรุนแรง ขว้างปาข้าวของ ทำร้ายร่างกาย เวลาหายโกรธก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

การควบคุมอารมณ์ไม่ให้ระเบิดอารมณ์รุนแรงเวลาโกรธอาจหาจุดตรงกลางของความพอดีไม่ได้ ดังนั้นหากต้องใช้ชีวิตคู่ร่วมกับคนเป็น Borderline Personality Disorder (BPD) ควรทำความเข้าใจและรับมือกับความสับสนด้านอารมณ์ และควรเปิดใจคุยกันในเวลาที่สถานการณ์สงบ อย่างไรก็ตามควรได้รับความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการบำบัดรักษาโรค borderline (BPD)อย่างจริงจัง

 

การรักษาโรค Borderline (BPD) ด้วยจิตบำบัด EMDR 

จิตบำบัด EMDR เป็นอย่างไร?

EMDR Therapy หรือ Eye Movement Desensitization and Reprocessing 

ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดการทำงานของระบบความทรงจำในสมองที่ได้รับผลกระทบจากความเครียดและปมบาดแผลทางใจที่มักส่งผลต่อการรบกวนระบบประสาทและสมองอื่นๆเมื่อเจอตัวกระตุ้น

การทำจิตบำบัดEMDRจะเข้าจัดการกับความคิดลบในสมองส่วนในที่เก็บความทรงจำปมค้างใจ ความเครียดและความคิดลบที่สะสมไว้

จิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์(EMDR therapy) 

ถือเป็นเครื่องมือและเทคนิคทางจิตวิทยาในการทำการบำบัดเพื่อการช่วยลดอารมณ์แปรปรวนที่ถูกกระตุ้นจากความทรงจำอันเลวร้ายที่คอยตามรบกวนจิตใจจากบาดแผลทางใจในอดีตหรือการถูกทำร้ายร่างกายจิตใจ

โดยเฉพาะการถูกทอดทิ้งในวัยเด็กเป็นความทรงจำที่คอยรบกวนจิตใจและการใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลาหากไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกทางอาจเป็นต้นตอของปัญหาด้านสุขภาพทางจิตใจอื่นๆตามมา

การทำจิตบำบัด EMDRจะช่วยอะไรได้บ้าง?

EMDR therapy จะช่วยในการเปิดประเด็นปมที่มีบาดแผลทางใจ ความทรงจำเลวร้ายที่เกิดติดขัดและไม่ไหลเวียนในระบบความทรงจำที่ไปบล็อกการทำงานของสมอง

การนำประเด็นปมปัญหาเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการบำบัดก็เพื่อให้เกิดการทำงานของสมองได้ปลดล็อคและสามารถกลับมาทำงานได้อย่างเป็นปกติเพื่อช่วยลดความทรงจำด้านลบความคิดด้านลบต่อตัวเองและผู้อื่นในประสบการณ์ชีวิตที่เคยเกิดขึ้น

ซึ่งหลังจากได้เข้ารับการบำบัดแล้วการจัดการด้วยขั้นตอนกระบวนการเทคนิคอีเอ็มดีอาร์ จะทำให้จิตใจได้ผ่อนคลายตระหนักรู้ในตัวเอง เข้าใจถึงสิ่งที่คอยมารบกวนจิตใจและอยู่กับมันได้อย่างไม่เกิดการถูกกระตุ้นหรือเป็นปัญหาในการถูกรบกวนอีกต่อไป

จิตบำบัด EMDRช่วยทำให้อารมณ์ที่เคยแปรปรวนสงบลง สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ และไ่ม่เกิดอารมณ์หงุดหงิดแปรปรวนง่าย

รวมทั้งจิตบำบัดEMDR ช่วยให้การทำบำบัดได้มีการฝึกฝนเพื่อช่วยความคิดที่เป็นลบให้ถูกแทนความคิดที่เป็นบวก อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยจิตบำบัดEMDR ควรได้รับการช่วยเหลือและดูแลจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมด้านจิตบำบัดEMDR มาอย่างดีแล้วเท่านั้น

 การให้ความช่วยเหลือและทำจิตบำบัดสำหรับคนเป็น Borderline Personality Disorder (BPD) ต้องได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนอย่างจริงจังในการปรับและแก้ไขความคิดและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์และความรุนแรง ความร่วมือของผู้เข้ารับการทำบำบัดหรือคนในครอบครัวร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตบำบัดEMDR จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

สภาพแวดล้อม ที่สร้างบาดแผลทางใจการไม่ได้รับความรักและเอาใจใส่ หรือถูกทอดทิ้ง ถูกกลั่นแกล้ง ถูกรังแก ถูกทำทารุนกรรม ยิ่งเกิดขึ้นในวัยเด็กเล็กก็ยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคบุคคลิกภาพบกพร่องในหลากหลายรูปแบบเมื่อเติบโต บาดแผลทางใจและประสบการณ์อันเลวร้ายต่างๆสามารถสร้างให้เกิดความผิดปกติด้านจิตใจและทำให้เกิดเป็น Borderline Personality Disorder (BPD) หรือโรคอื่นๆทางจิตเวชได้อีกมากมาย ความหวาดกลัวที่จะถูกทอดทิ้ง หรือความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ อารมณ์แปรปรวนไม่มั่นคง ฉุนเฉียวโมโหง่าย เกรี้ยวกราด ควบคุมอารมณ์ไม่ได้หรือบางครั้งก็หนีหายจากคนรักไปเฉยๆเพราะกลัวความสัมพันธ์จะมีปัญหาในอนาคตจึงเป็นลักษณะที่แสดงออกด้านบุคคลิกภาพที่บกพร่องในรูปแบบหนึ่งของโรคborderline(BPD)


อย่างไรก็ตามหากได้รับการช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยให้อาการของโรคborderline(BPD)นี้สามารถดีขึ้นได้ อย่างไรก็ตามควรจริงจังกับการรักษาอย่างต่อเนื่องและไม่ควรสิ้นหวังกับชีวิตหรือล้มเลิกไปง่ายๆ

หากต้องเผชิญกับโรค Borderline Personality Disorder (BPD) หรือกำลังใช้ชีวิตร่วมกับคนเป็น Borderline(BPD) ควรมาพบผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอเพื่อได้รับคำแนะนำที่ถูกแนวทางในการรักษา

การทำจิตบำบัดด้วยเทคนิคอีเอ็มดีอาร์ หรือEMDR Therapy ถือเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านจิตวิทยา ดังนั้นไม่ควรปล่อยปัญหาของโรค Borderline (BPD) ให้ทำลายชีวิตครอบครัวและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง


 

อ้างอิง

 

https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/borderline-personality-disorder-bpd/about-bpd/

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/borderline-personalit
https://www.nhs.uk/mental-health/conditions/borderline-personality-disorder/causes/

https://www.verywellmind.com/bipolar-and-borderline-personality-disorder-425418

https://www.stepstorecovery.com/rehab-blog/can-someone-with-borderline-personality-disorder-fall-in-love/

https://www.everydayhealth.com/bpd/tips-couples-living-with-borderline-personality-disorder/

https://www.verywellmind.com/emdr-trauma-borderline-personality-425453#:~:text=Why%20is%20EMDR%20Used%20in%20People%20with%20BPD%3F&text=Likewise%2C%20since%20many%20individuals%20with,the%20emotions%20associated%20with%20it.

https://www.emdria.org/learning-class/borderline-personality-disorder-and-emdr-therapy/

https://www.bridgestorecovery.com/blog/controlling-borderline-personality-disorder-how-resolving-trauma-using-emdr-therapy-can-help/

 https://www.verywellmind.com/which-doctor-is-best-for-treating-depression-1065269

https://www.verywellmind.com/is-electroconvulsive-therapy-a-treatment-option-for-bpd-425196

 

  

 

 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้