Work With US

image


  Better Mind Thailand เป็นเครือข่ายนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา และนักจิต
วิทยาคลินิคที่มีใบประกอบวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากคุณสนใจร่วมงานกับเรา และมีคุณสมบัติ ดังนี้ การศึกษาวุฒิปริญญาตรี/โท/เอก สาขาจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการให้คำปรึกษา มีประสบการณ์ในการทำงาน ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ  มีมนุษยสัมพันธ์ดี โอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ สามารถส่งอีเมล์ ประวัติการทำงานถึงเราได้ที่ bettermind.th@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com