5 เหตุผลว่าทำไม EMDR Therapy จึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการรักษาโรคแพนิคแอคแทค

532 จำนวนผู้เข้าชม  | 

5 เหตุผลว่าทำไม EMDR Therapy จึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการรักษาโรคแพนิคแอคแทค

 

5 เหตุผล
ทำไม EMDR Therapy
จึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการรักษาโรคแพนิคแอคแทค
(PANIC ATTACK)

 

 

ดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา (Ph.D.)
Dr. Marid Kaewchinda 
นักจิตวิทยาการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
นักจิตบำบัด EMDR Psychotherapy/ Brainspotting Psychotherapy Practitioner
 

panic attack กับการรักษาด้วยจิตบำบัด EMDR Therapy เป็นอย่างไร?

การรักษาโรค panic attack ผู้เชี่ยวชาญแนะนำการทำจิตบำบัดก่อนการใช้ยาเสมอ จิตบำบัดเป็นการรักษาหลักในการช่วยรักษาโรคแพนิคแอคแทคได้ผลและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องพึงพายาเคมีที่มีผลข้างเคียงกับสมองและร่างกายในระยะยาว

 
EMDR therapy เป็นเครื่องมือสำคัญที่มีประสิทธิภาพมากต่อการรักษาโรควิตกกังวล anxiety disorder และอาการแพนิค panic attack รวมทั้งโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ ปมบาดแผลทางใจ PTSD และ Trauma ปมค้างใจ

EMDR Therapy จะช่วยลดอาการ panic attack ได้หากเกิดการกระตุ้นจากภายนอกที่ส่งผลต่อการทำงานภายในจิตใจ

การเกิดpanic attack บ่อยครั้งมักเกิดจากการเชื่อมโยงกับความเครียดที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ประสบการณ์ที่ทำให้หวาดกลัว และถูกบันทึกไว้ในสมอง เมื่อความทรงจำได้เก็บบันทึกไว้แล้วเมื่อไรก็ตามที่เห็นภาพ ได้กลิ่น ได้ยินเสียง หรือเห็นบุคคลที่คล้ายคลึงในเหตุการณ์ที่เคยประสบมาความคิดด้านลบจากประสบการณ์ด้านลบนั้นก็จะกลับขึ้นมาอีกทำให้สมองส่งสัญญาณถึงความอันตราย จึงทำให้เราต้องใช้ชีวิตอยู่กับความกลัว และเกิดเป็นแพนิคแอคแทคEMDR therapy ช่วยให้ความทรงจำอันเลวร้ายที่เคยเผชิญได้รับการแก้ไขโดยการกลับไปทำงานกับความทรงจำเดิมที่มีผลต่อการส่งสัญญาณของสมอง กลับไปเชื่อมโยงเพื่อการแก้ไขโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านEMDR คอยดูแลและให้การช่วยเหลือในขณะที่สมองและร่างกายทำงานประสานกัน ทำให้เราได้รับรู้ถึงประสาทสัมผัสความรู้สึก และอารมณ์ที่กระทบต่อการส่งสัญญาณของสมองต่อเหตุการณ์และประสบการณ์ด้านลบและจัดการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบ

ด้วยเทคนิคจิตบำบัดEMDRเราสามารถควบคุมสถานการณ์ และเข้าใจภูมิหลังที่ทำให้เกิดpanic attack ประสบการณ์ที่ทำให้เกิดแพนิคแอคแทคครั้งแรก ครั้งที่เลวร้ายที่สุด ครั้งที่เกิดล่าสุด หรือ เหตุการณ์ที่เกิดในช่วงวัยเด็กที่ส่งผลทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย ไม่มั่นคง ตัวกระตุ้นที่มีผลขณะปัจจุบัน การรับรู้ด้านร่างกายที่ทำให้ไม่รู้สึกสบายเกิดความกังวล ส่งผลทำให้หายใจเร็ว ใจเต้นแรง และส่งผลต่อความคิดและความรู้สึกกังวลในอนาคตEMDR สามารถช่วยให้ความวิตกกังวลในปัจจุบันคลายอาการลงซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของสมอง และความรู้สึกกลัวเหมือนในครั้งแรกจะลดความรุนแรงลง และสามารถชนะความกลัวที่มีอยู่ได้และควบคุมการใช้ชีวิตของตัวเองได้ทำให้กลับมามีความสุขอีกครั้ง5 เหตุผลว่าทำไม

EMDR Therapy จึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการรักษาโรคแพนิคแอคแทค

1.  EMDR Therapy เชื่อมโยงร่างกายและสมอง

ในการฟื้นฟูจิตใจที่ทำให้เกิดอาการpanic จิตบำบัด EMDR ช่วยให้ร่างกาย จิตใจ และการทำงานด้านอารมณ์มีการประสานการทำงานร่วมกัน และโฟกัสไปที่การทำงานด้านร่างกายที่ได้รับผลกระทบจากความกลัวและอาการแพนิค เป็นการทำงานกับภายในที่แบกรับความวิตกกังวลอยู่ หลังการทำบำบัดร่างกาย จิตใจและอารมณ์ได้เข้าสู่กระบวนการและปรับเปลี่ยนจากความกลัวและวิตกกังวลให้เบาลง ความหวาดกลัวหรือสิ่งเร้าที่มากระตุ้นด้านจิตใจถูกลดระดับลง

2. EMDRช่วยชี้ตำแหน่งความกลัวและจัดการกับมัน

จำเป็นอย่างยิ่งที่การจัดการกับความกลัวนั้นต้องมีการกลับไปรับรู้ถึงต้นตอของความกลัวอีกครั้ง ซึ่งเกี่ยวโยงกับการทำงานด้านสมองในส่วนลึกหรือที่อยู่บริเวณอมิกดาลา (amygdala) และความทรงจำที่อยู่ในส่วนนี้จะส่งผลด้านการรับรู้ทางร่างกาย การทำงานกับความกลัวนี้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านEMDR จะช่วยให้เราผ่านขั้นตอนนี้ไปได้และผลคือความกลัวและวิตกกังวลที่เป็นสาเหตุให้เกิดแพนิคแอคแทคก็จะถูกทำให้ลดระดับลง

 

3.  EMDR ช่วยรักษาอาการบาดแผลทางใจและปมค้างใจที่ส่งผลต่อการกระตุ้นความกลัวและแพนิค

บาดแผลและปมค้างใจที่อยู่ในตัวเรามักส่งผลต่อร่างกายในการกระตุ้นเตือนให้ระวังภัย ความทรงจำที่ไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องมักส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต EMDR จะเข้าจัดการกับสัญญาณเตือนภัยของสมองที่ไม่ถูกต้องและแก้ไขให้เกิดการส่งสัญญาณที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพในเวลาที่สั้นกว่าเทคนิคอื่นๆ

4. EMDR ช่วยให้เราใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าอย่างมีความคิดเป็นบวก

ด้วยจิตบำบัด EMDR สามารถช่วยให้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง ในขณะเดียวกันก็ช่วยเช็ตโปรแกรมความคิดใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยการกระตุ้นสมองสองด้านและนำศักยภาพที่สร้างสรรค์และเป็นในเชิงบวกออกมาในสภาวะการณ์ที่จิตใจได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่ปลอดภัย

 

5. EMDR ช่วยอาการแพนิคแอคแทคและอาการ phobiasได้ดียิ่งขึ้น และสามารถทำควบคู่กับเทคนิคอื่นได้

EMDR ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่ามีประสิทธิภาพต่อการรักษาด้านจิตใจ อารมณ์ที่ส่งผลต่อร่างกาย

EMDR สามารถใช้บำบัดด้านจิตใจได้ดีและสามารถทำควบคู่กับเทคนิคบำบัดแบบอื่นที่เคยมีมาได้ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ EMDR อาจสนับสนุนให้ไปฝึกปฎิบัติการผ่อนคลายและทำสมาธิควบคู่กับการทำบำบัด EMDR ที่บ้านเพื่อช่วยด้านอารมณ์และการควบคุมจิตใจด้านความกลัวได้ดีเวลาเผชิญหน้ากับการกระตุ้น

EMDR เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดทางการแพทย์ในการรักษาด้าน anxiety และ panic attack ในปัจจุบัน หากรู้สึกว่าต้องทุกข์ทรมานกับการใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวจากโรควิตกกังวลและแพนิคแอคแทคก็ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ควรมาพบผู้เชี่ยวชาญ สามารถปรึกษาปัญหาเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์ไอดีได้ที่ bettermind.th

 


อ้างอิง

https://amnelson.com//2018/10/18/emdr-therapy-for-panic-attacks/#:~:text=EMDR%20(eye%20movement%20desensitization%20and,event%20or%20a%20negative%20cognition.

https://www.ptsduk.org/panic-attacks/#:~:text=You%20have%20heightened%20perceptions%20of,this%20make%20panic%20attacks%20inevitable.

https://www.souletherapy.com/single-post/calming-the-brain-body-emdr-therapy-for-panic-attacks
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้