Text Therapy หรือ Text Counseling ช่วยลดความตึงเครียดได้อย่างไร

1501 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Text Therapy  หรือ Text Counseling ช่วยลดความตึงเครียดได้อย่างไร

  Text therapy หรือ Text counseling เป็นช่องทางการปรึกษานักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญผ่านการพิมพ์ข้อความ ประโยชน์ของวิธีนี้ สามารถช่วยลดความเครียดสำหรับผู้รับบริการบางรายที่ไม่ต้องการมาปรึกษาแบบพบตัว อาจเป็นเพราะรู้สึกประหม่า หรือ ไม่ได้มีปัญหาหนัก ร้ายแรงอะไรมาก วิธีนี้ช่วยลดอาการเครียดในการมาปรึกษาแบบพบหน้า วิธีนี้จึงถือว่ามีความสำคัญ และเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้นักจิตวิทยาสามารถทำช่วยเหลือ ดูแลด้านจิตใจสำหรับบางคนได้

 

การปรึกษานักจิตวิทยาผ่านการพิมพ์ข้อความได้รับการยอมรับในหลายประเทศว่าสามารถช่วยลดปัญหาสังคมด้านความเครียด และมีประสิทธิผลเป็นอย่างมากในเด็กวัยรุ่น จากการศึกษาของ APA (American Psychological Association) พบว่า Text Therapy หรือ Text Counseling สามารถช่วยลดปัญหาการฆ่าตัวตาย และ ปัญหาซึมเศร้าในวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกช่องทางหนึ่งเลยทีเดียว

  ในประเทศสหรัฐอเมริกา Text Counseling ถูกใช้อย่างแพร่หลายเป็นสิบปีมาแล้ว และในปัจจุบัน วิธีนี้กำลังเป็นที่นิยมมากในกลุ่มวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านสุขภาพทางใจ และอยากมีใครสักคนที่เข้าใจให้คำแนะนำแนวทางที่ถูกต้อง

  ในเมืองไทยText Counseling เริ่มเข้ามามีบทบาทในการช่วยลดปัญหาสังคม และความเครียดในกลุ่มคนวัยทำงาน Text Counseling สามารถช่วยไขแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิตให้กับผู้รับบริการได้รับความสะดวก และเข้าถึงง่าย เพราะกลุ่มคนกลุ่มนี้หนีไม่พ้นที่จะเจอกับความเครียดรอบด้าน ทั้งการแข่งขันในด้านหน้าที่การงาน การกดดันจากเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน และครอบครัว จนเกิดเป็นความเครียดสะสม หากไม่ได้รับการแก้ไขหรือคำปรึกษา เรื่องการจัดการกับความเครียด อาจส่งผลกระทบร้ายแรงจนเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตที่รุนแรงขึ้น เช่น โรคเครียดสะสม หรืออาจถึงขั้นอยู่ในภาวะซึมเศร้าในเวลาต่อมาได้  

  จากผลการสำรวจ ของบริษัทซิกน่า เปิดเผยข้อมูลผล การสำรวจความเครียด พบว่าคนไทยมีความเครียดสูงอันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบจาก23 ประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้ 91% เครียด และรู้ตัวและสาเหตุของปัญหา ส่วนที่เหลือคือเครียดแต่ไม่รู้สาเหตุเพราะมีหลายปัญหาสะสมจนไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้ และกลุ่มคนเครียดส่วนใหญ่หนีไม่พ้น คนวัยทำงาน และผลได้ระบุว่าพวกเขาทำงานอยู่ในองค์กรที่ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้มีความเครียดสูง จาการศึกษาจะเห็นว่า ความเครียดที่มักเกิดขึ้นกับคนในช่วงวัยทำงานในช่วงอายุ 35-49 ปี  นั้นส่งผลเชิงลบต่อประสิทธิภาพการทำงาน และเกิดเจ็บป่วยทางร่างกายตามมา ซึ่งพบว่าในกลุ่มคนที่มีความเครียด มีสัดส่วนการป่วยเป็นโรคหัวใจจะเพิ่มขึ้นถึง 20% เมื่อเทียบกับคนทั่วไปที่ไม่ได้เครียด

  Text counseling ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้คนวัยทำงานเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพจิตอย่างรวดเร็ว สะดวก เหมาะกับชีวิตที่เร่งรีบ หรือไม่สะดวกที่จะพูดคุย หรือเดินทางมาพบนักจิตวิทยา อีกทั้งยังประหยัดกว่าในเรื่องค่าบริการ โดยผู้รับบริการสามารถสื่อสารกับนักจิตวิทยาผ่านการพิมพ์ข้อความทิ้งไว้ และ สื่อสารได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องกังวลเรื่องต้องถามตอบในทันทีทันใด ลดความกังวลเรื่องการนัดหมายเข้าพบตัวกับนักจิตวิทยา

Triveworks.com ให้ความเห็นว่า  Text Counseling มีประสิทธิภาพดีเนื่องจากการพิมพ์นั้นทำให้เรา มีการคิดกลั่นกรองในขณะที่พิมพ์ มีความชัดเจนกล้าถาม ผ่านการพิมพ์ข้อความ จึงทำให้ขบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีประสิทธิภาพ สามารถลงรายละเอียดได้มากกว่าการพูดคุยที่เร่งรีบและผู้รับบริการสามารถกลับมาอ่านทบทวนคำสนทนาที่ผ่านมาอีกกีรอบก็ได้ ทำให้ไขข้อสงสัย และเกิดความเข้าใจมากขึ้นหลังจากอ่านรอบแรกอาจจะยังไม่เข้าใจ

  นอกจากนี้ Text Counseling ยังสามารถตอบโจทย์การใช้บริการของคนรุ่นใหม่ และ วัยรุ่น ได้ดีเนื่องจาก ผู้ใช้บริการมีความคุ้นเคยกับการใช้งานผ่านมือถือ จึงรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัว ไม่อึดอัด และมีความปลอดภัยสูง ดังนั้นผู้รับบริการจึง กล้าที่จะแสดงความคิด ความเป็นตัวตน และแชร์ปัญหาที่แท้จริงโดยไม่เขอะเขินกับผู้ให้บริการ 

chatowl.com พบว่า กลุ่มวัยรุ่น ได้ประโยชน์จาก Text Counseling ด้วยเช่นกัน เนื่องจาก วัยรุ่น และคนรุ่นใหม่ ที่มีการติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นหลักอยู่แล้ว ดังนั้นจึงนิยมหันมาใช้บริการ Text Counseling เป็นจำนวนมาก

  ข้อดีของ Text Counseling คือ สามารถช่วยกลุ่มวัยรุ่นให้เข้าถึงบริการด้านจิตวิทยากับผู้เชี่ยวชาญได้อย่างสะดวก ช่องทางนี้จึงถือว่ามีประโยชน์ และมีส่วนช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพจิตให้วัยรุ่นได้เป็นอย่างดี เพราะไม่ว่าจะวัยรุ่น หรือวัยไหน ทุกคนล้วนแล้วแต่ ต้องเผชิญความท้าทายในชีวิตไม่ต่างกัน การปรึกษานักจิตวิทยาผ่านช่องทางที่สามารถข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว จึงมีส่วนช่วยลดการเกิดปัญหาไม่สบายใจได้ลดความวิตกกังวลได้มากมาย ทั้งเรื่อง ปัญหาสัมพันธภาพ ปัญหาด้านการพัฒนาตนเอง หรือ บุคคลิกภาพที่เป็นที่ยอมรับในสังคม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่วัยรุ่นต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และบางครั้งความท้าทายนี้อาจทำให้เขา สับสน และ ต้องการคุยกับผู้เชี่ยวชาญสักคน เพื่อช่วยปลดล็อคหรือเห็นทางออกในปัญหานั้นๆ ได้อย่างทันท่วงที  text counseling เปรียบเสมือนมีผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยให้ชีวิต ผ่านพันวิกฤตและเหมือนมีทีปรึกษา อยู่ข้างๆตลอดเวลา ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ใช้บริการ ต้องทำความเข้าใจกับระบบรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับจากนักจิตวิทยาวิชาชีพเพื่อประสิทธิภาพในการเข้ารับบริการและความปลอดภัยเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการเอง

ถึงแม้ว่า Text Therapy หรือ Text Counseling จะมีข้อดีอยู่หลายประการทั้งความสะดวก และประหยัด แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่หลายประการเช่นกัน แน่นนอนว่าการปรึกษาผ่านข้อความนั้นประสิทธิภาพที่มีอาจไม่เทียบเท่าการมาพบนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญแบบเห็นตัว ไม่เห็นภาษาทางกาย หรือ การแสดงออกทางอารมณ์ ใบหน้า เหมือนมาพบด้วยตัวเองหรือพบหน้าผ่านทางวิดีโอคอล แต่ก็อาจเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไม่รุนแรงและแค่ต้องการหาทางออกในปัญหาเล็กน้อยที่ยังสามารถควบคุมจัดการได้ และต้องอ่าน และพิมพ์ข้อความเป็นจำนวนมาก และในกรณีบางรายที่เข้าขั้นวิกฤตก็ไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้

Text Therapy จะเหมาะสมกับคนที่มีปัญหา เครียด กังวลไม่มาก มีปัญหากับเพื่อน กับแฟน หรือกับครอบครัว ปัญหาสัมพันธภาพหรือปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับการใช้ชีวิต ต่างๆเหล่านี้ แต่หากมีประเด็นที่เข้าข่ายปัญหาหนัก วิกฤต เช่น ป่วยมีอาการซึมเศร้า หรือคิดจะฆ่าตัวตาย Text Therapy หรือ Text Counseling อาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการเลือกใช้เพื่อแก้ปัญหาให้ได้

อย่างไรก็ตามText Therapy หรือ Text Counseling เป็นแค่ช่องทางในการรับบริการให้การปรึกษาระหว่างนักจิตวิทยากับผู้รับบริการดังนั้นเราควรพิจรณาด้วยตัวเองว่าวิธีแบบไหนเหมาะกับเราที่สุด และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพเราควรปฎิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญร่วมด้วย

หากมีปัญหาสงสัย หรือ สนใจ Text Therapy สามารถสอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของ Better Mind ได้ที่ 0831206556

อ้างอิง:

Triveworks

https://www.healthline.com/health/mental-health/text-therapy#downsides 17 Things to Know About Text Therapy

https://www.facebook.com/BettermindThailand

https://www.bettermindthailand.com/

  

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้