ทำตัวอย่างไรเมื่อต้องมาพบนักจิตวิทยา อะไรคือ3 สิ่งที่ต้องรู้ ?

1877 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทำตัวอย่างไรเมื่อต้องมาพบนักจิตวิทยา อะไรคือ3 สิ่งที่ต้องรู้ ?

 

ทำตัวอย่างไรก่อนมาพบนักจิตวิทยา? อะไรคือ 3 สิ่งที่ต้องรู้เมื่อมาพบนักจิตวิทยา?

BetterMind Thailand
เครือข่ายนักจิตวิทยาการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และนักจิตวิทยาคลินิคชำนาญการ

 

 เป็นเรื่องธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนมีโอกาสที่จะเจ็บป่วย อ่อนแอ ด้านจิตใจ เหมือนที่เรามีอาการเจ็บป่วยด้านร่างกายภายนอก ดังนั้นการไปพบนักจิตวิทยาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด แต่เพื่อทำให้จิตใจของเราหายเป็นปกติ และแข็งแรงขึ้นโดยเร็ววัน การได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวด้านจิตวิทยา  หรือ นักจิตวิทยา เป็นการช่วยให้เราสามารถดูแลด้านจิตใจตัวเองได้ดีขึ้น และ ได้รับคำแนะนำที่ถูกแนวทางมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาด้านจิตใจส่งผลลุกลามบานปลายจนกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราในระยะยาวนั่นเอง

  นักจิตวิทยา และ นักจิตบำบัดเป็นผู้ที่ให้บริการด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองและความคิดที่อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงมีสาเหตุมาจากภาวะทางจิตใจ งานของนักจิตวิทยาคือ ช่วยดูแลด้านจิตใจให้เรา พวกเขาช่วยให้เราบรรเทาความทุกข์ใจ และ แนะวิธีลดความเครียด ความวิตกกังวลใจ ช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะหวาดกลัว อาการซึมเศร้า หรือให้การบำบัดดูแลจิตใจในโดยใช้เทคนิคต่างๆ อย่างเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรง หรือบาดแผลทางใจจากวัยเด็กหรือในวัยผู้ใหญ่

การไปพบนักจิตวิทยาครั้งแรก อาจทำให้หลายคนกังวล ประหม่า หรือไม่ชินกับการต้องเล่าปัญหาให้คนแปลกหน้าฟัง ดังนั้นการเตรียมตัวดังต่อไปนี้อาจช่วยเราคลายความกังวลได้1. ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเอง และ พูดความจริง

  การเตรียมใจให้พร้อมก่อนมาพบนักจิตวิทยาเป็นเรื่องที่ดี  การที่เราได้ตัดสินใจมาปรึกษาปัญหากับนักจิตวิทยาในเรื่องที่ส่งผลกระทบด้านจิตใจ และ การใช้ชีวิตให้มีความสุขนั้นเป็นเรื่องที่ควรทำ และถือว่าเรามีความกล้าหาญที่จะปกป้องจิตใจของตนเอง และใส่ใจที่จะดูแลความรู้สึกของตนเอง

ในการมาพบนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ ถึงแม้ว่าหลายคนอาจกังวลและไม่คุ้นเคยกับการเล่าปัญหาให้นักจิตวิทยาฟังก็ตาม แต่เราควรทำความเข้าใจว่านักจิตวิทยา และนักจิตบำบัดนั้นใส่ใจที่จะรับฟังปัญหาของเราเพื่อหาทางช่วยเหลือเราอย่างเข้าใจ และนักจิตวิทยาเป็นผู้รับฟังที่ดี โดยไม่ตัดสินเรากับเหตุการณ์ที่เราเล่าให้ฟัง แม้เหตุการณ์นั้นจะผ่านเข้ามาในชีวิตและมีผลกระทบกับเราก็ตาม

ดังนั้นการเล่าปัญหาความกังวลใจในเรื่องที่เกิดขึ้นให้นักจิตวิทยาฟังจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราสบายใจขึ้น และควรบอกความรู้สึกที่แท้จริงให้นักจิตวิทยาฟังเพื่อเป็นการช่วยให้ง่ายต่อการรักษาดูแลจิตใจให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

หลายคนเข้าใจผิดว่านักจิตวิทยาเป็นผู้ที่อ่านใจคนได้ทะลุปรุโปร่ง หรือเข้าใจผิดว่านักจิตวิทยาเป็นผู้วิเศษที่มีเวทมนต์ล่วงรู้เหตุการณ์ของเราโดยไม่ต้องเล่าอะไรเลยแค่มองหน้าเฉยๆ อันนี้อาจไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เพราะถึงแม้นักจิตวิทยาจะมีความเชี่ยวชาญด้านการมองลักษณะของคน และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าคนทั่วไปเพราะทั้งผ่านการการอบรมฝึกฝน และประสบการณ์ของการเจอเคสผู้มารับบริการมากมาย แต่การมาพบนักจิตวิทยาเพื่อให้ช่วยดูแลบำบัดด้านจิตใจ เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเพื่อประโยชน์ต่อการช่วยประเมินปัญหา และ แนะวิธีรับมือกับปัญหาได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นยังช่วยให้ไม่เสียเวลาด้วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งนักจิตวิทยา และผู้มารับบริการ 

การบอกความรู้สึก และความคาดหวังของตนเองเมื่อมาพบนักจิตวิทยาก็ควรทำเช่นกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มารับบริการเอง และควรเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นให้นักจิตวิทยาฟังอย่างตรงไปตรงมาเพื่อการวินิฉัยที่ถูกต้องและการช่วยเหลือเราได้อย่างดีที่สุด

  บอกความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริงของตัวเอง เพื่อนักจิตวิทยาจะได้หาหนทางและแนะนำได้ว่ามันดีหรือไม่ดี เหมาะกับเราหรือไม่อย่างไร  และหากกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวในข้อมูลที่ให้ไป กลัวว่าจะถูกนำไปเผยแพร่ หรือเปิดเผยสู่สาธารณะ ณ.จุดนี้ขอให้สบายใจได้ว่า นักจิตวิทยาเป็นผูัผ่านการฝึกอบรม และ ยึดมั่นในการรักษาความลับของผู้มารับบริการปรึกษาด้านจิตวิทยาเป็นหัวใจหลัก และยึดถือหลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของนักจิตวิทยาเรื่องชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือต่อการปฎิบัติงานด้านจิตวิทยา ซึ่งเราสามารถวางใจได้ว่าข้อมูลที่เราให้ไป จะถูกปิดเป็นความลับเพื่อประโยชน์ในการวินิฉัย วิเคราะห์ และช่วยเหลือเราด้านจิตใจให้ดีที่สุดจากนักจิตวิทยาเท่านั้น

 

2. หากเกิดความสงสัยในกระบวนการบำบัดด้านจิตวิทยาควรสอบถาม


  ในครั้งแรกของการพบนักจิตวิทยา ผู้รับบริการจะได้รับคำถามมากมาย จากนักจิตวิทยา เพื่อทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและผลประกอบที่ตามมา หลังจากเข้าสู่กระบวนการทางจิตวิทยา หากผู้รับบริการมีคำถามหรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการให้การปรึกษาจากนักจิตวิทยา ก็สามารถสอบถามนักจิตวิทยาได้เช่นกัน อย่าลืมว่านักจิตวิทยามาเพื่อช่วยเรา และจะไม่ตัดสินเราในแง่มุมใดๆ ในกระบวนการให้คำปรึกษาจะมีขั้นตอน และทักษะเฉพาะของวิชาชีพ เพื่อช่วยให้เราดีขึ้น หากเราสงสัยในขั้นตอนใดหรือไม่เข้าใจในกระบวนการบำบัด เราสามารถถามนักจิตวิทยาได้โดยตรงเพื่อประโยชน์สูงสุดในการทำงานร่วมกันกับนักจิตวิทยา และเป็นการให้ความร่วมมือกับนักจิตวิทยาในการนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับเรา

3. ปฎิบัติตามคำแนะนำ


  สิ่งที่สำคัญที่สุดในกระบวนการให้คำปรึกษาจากนักจิตวิทยา ที่จะส่งผลต่อการรักษาให้มีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จได้นั้น ผู้รับบริการต้องพร้อมที่จะทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาในการรับคำแนะนำ คำปรึกษาจากนักจิตวิทยาไปปฎิบัติตาม ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้ความร่วมมือกับนักจิตวิทยาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง เพื่อลดผลกระทบด้านจิตใจที่เกิดขึ้น และเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้นเราควรปฎิบัติตามคำแนะนำหลังจากจบกระบวนการให้คำปรึกษาในแต่ละครั้ง ซึ่งเราต้องมีวินัยกับตัวเองและพร้อมที่จะแก้ไขมันอย่างจริงจัง และต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นว่าปัญหาของแต่ละคนมีความซับซ้อนไม่เหมือนกัน ดังนั้นระยะเวลาในการเข้ารับคำปรึกษาจากนักจิตวิทยาของแต่ละคนจึงต่างกัน เทคนิควิธีการบำบัดทางด้านจิตวิทยาในแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน

อย่างไรก็ตามต้องทำความเข้าใจว่า เรื่องของจิตใจเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาซึ่งเราไม่สามารถที่จะเร่งรัดกระบวนการ หรือตั้งความคาดหวังเกินจริง หรือคาดหวังให้ปัญหาที่สั่งสมมานานจบลงในเร็ววัน หรือหายดีเป็นปกติในชั่วข้ามคืน 

การมาพบนักจิตวิทยาเป็นครั้งแรกอาจมีเรื่องให้ต้องกังวลโดยเฉพาะการมาปรึกษานักจิตวิทยาเป็นครั้งแรก ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของทุกคน เมื่อเริ่มขบวนการบำบัดอาจมีประสบการณ์หรือเหตุการณ์ ที่ทำให้เราไม่สบายใจในการระบายให้นักจิตวิทยาฟัง แต่สิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่นักจิตวิทยาจะสามารถทำให้เราผ่านพ้นจากจุดนั้นและเติบโตต่อไปในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้

ซึ่งกระบวนการจิตบำบัดของนักจิตวิทยานั้นจะไม่ใช่ไลฟโค้ช และการทำงานของนักจิตวิทยาจะแตกต่างจากไลฟโค้ชอย่างสิ้นเชิง นักจิตวิทยาจะไม่พยายามที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่จะให้เกียรติในชีวิตที่เราเป็นอยู่ รับฟัง และเพิ่มกำลังใจสร้างเสริมสิ่งที่เรามีประสบการณ์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตที่มั่นใจว่ามีความปลอดภัย โดยให้เราได้เข้าใจอย่างท่องแท้ถึงสิ่งที่เป็นและปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถเข้าถึงแก่นแท้ในการแก้ปมต่างๆอย่างเข้าใจโดยเราเป็นผู้แก้ปมเองจากแรงการสร้างพลังใจและให้ความรู้อย่างถูกทางของนักจิตวิทยา

มนุษย์นั้นจะสามารถเติบโตและแข็งแกร่งด้านจิตใจมากขึ้นก็เกิดจากประสบการณ์ที่เคยถูกกระทบด้านจิตใจและผ่านพ้นมาได้อย่างไม่มีปมค้างคาในใจ อย่างไรก็ตามความอ่อนไหวของผลกระทบนั้นต้องอยู่ในระดับที่เรานั้นสามารถควบคุมมันได้และมีพื้นที่ที่สามารถฝึกฝน ฟื้นฟู ให้กลับมาแข็งแรงขึ้นด้วยการยอมรับและเข้าใจตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้น

หากเราสามารถเข้าใจและมองเห็นสิ่งที่มากระทบกระเทือนจิตใจและรับรู้ต่อผลของมันและได้รับการฟื้นฟูจิตใจจนสามารถกลับมาอยู่ในสภาวะปกติได้แล้วนั้น เราถึงจะได้เรียนรู้และเติบโตจากผลกระทบอันอ่อนไหวนั้นได้ และจะสามารถทำให้ชีวิตก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นและสิ่งนี้จะอยู่อย่างคงทนและถาวร

 

ดังนั้นนอกจากการเตรียมตัวมาพบนักจิตวิทยาแล้ว การตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงในการรับบริการด้านจิตวิทยาจากนั้นจิตวิทยานั้นก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน หวังว่าแนวทางนี้จะมีประโยชน์ ต่อผู้อ่านที่กำลังเตรียมตัวมาพบนักจิตวิทยา หรือ ผู้ที่วางแผนว่าจะมาพบนักจิตวิทยาไม่มากก็น้อย ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานนักจิตวิทยาของ BetterMind Thailand

หากสนใจรายละเอียดด้านจิตวิทยาการปรึกษา และ การบำบัดด้วยเทคนิคด้านจิตวิทยา หรือแบบทดสอบทางจิตวิทยา สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0831206556 และ

ไลน์ไอดี : bettermind.th

 

  ที่มา :

  1. www.bustle.com  
  2. https://www.bettermindthailand.com/
  3. https://www.facebook.com/BettermindThailand
  4. https://medium.com/the-ascent/read-this-if-youre-thinking-about-going-to-therapy-for-the-first-time-bf6a7cdd70d


 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้