EMDR Therapy จิตบำบัดEMDR ช่วยรักษาความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ได้อย่างไร?

898 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 EMDR Therapy  จิตบำบัดEMDR ช่วยรักษาความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ได้อย่างไร?


จิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ หรือ EMDR Psychotherapy

ช่วยรักษาความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ได้อย่างไร?

 

 

Dr. Marid Kaewchinda

ดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา

นักจิตวิทยาการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

นักจิตบำบัด EMDR Psychotherapy/ Brainspotting Psychotherapyจากงานวิจัยและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงด้านสมองในการควบคุมอารมณ์นั้นมีสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย การเคลื่อนไหวที่แสดงออกทางกายเป็นผลมาจากความทรงจำที่กระตุ้นให้สมองตอบสนอง และกลไกของสมองจะตอบสนองด้านอารมณ์ที่ถูกกระตุ้นได้อย่างรวดเร็วกว่าสมองที่ตอบสนองด้านเหตุและผล

อธิบายง่ายๆได้ว่าเมื่อสัมพันธภาพชีวิตคู่ เกิดมีฝ่ายหนึ่งแสดงออกทางกายด้านลบ จะส่งผลทันทีต่อการกระตุ้นความทรงจำบางอย่างของอีกฝ่ายหนึ่ง และเมื่ออีกฝ่ายมีความทรงจำด้านลบที่ฝังลึกอยู่ในสมองจะส่งผลต่อการตอบสนองด้านอารมณ์ที่เป็นความขัดแย้งขึ้นทันที  หากทั้งคู่ไม่ตั้งสติหรือไม่มีการควบคุมด้านอารมณ์ที่ดีพอ และเผลอตอบสนองอย่างไร้สติ จะเกิดผลเสียต่อสัมพันธภาพที่ไม่ดีตามมา สร้างประสบการณ์อันเลวร้ายและบาดแผลทางใจครั้งใหม่ขึ้นให้กับชีวิตของทั้งคู่

 

EMDR psychotherapy หรือจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์สามารถช่วยรักษาสัมพันธภาพชีวิตคู่ได้อย่างไร?

เนื่องด้วยเทคนิคต่างๆของ EMDR psychotherapy หรือ การทำจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์จะช่วยเข้าไปหยุดวงจรการแสดงออกทางอารมณ์อย่างไม่มีการควบคุมและ

EMDR psychotherapy หรือ EMDR Therapy จะเข้าทำงานโดยตรงด้านสมองช่วยให้เกิดการเยี่ยวยาบาดแผลทางใจที่เป็นต้นเหตุของการกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ปรวนแปร หงุดหงิดง่าย ความคิดลบเนื่องจากถูกรบกวนจากความทรงจำหรือประสบการณ์เลวร้ายที่เคยประสบมา

ดังนั้นเมื่อได้ทำการบำบัดด้วยเทคนิคจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ (EMDR Therapy)ความทรงจำอันเลวร้ายหรือประสบการณ์ที่ไม่ดีที่เคยถูกเก็บไว้ในสมองส่วนลึกจะช่วยให้สมองได้สามารถควบคุม และจัดการอารมณ์แปรปรวน รวมถึงรับมือกับการถูกกระตุ้นจากสถานการณ์ภายนอกและภายในจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

 

โดยปกติสมองส่วนที่ตอบสนองด้านอารมณ์มีความไวในการทำงาน  0.001 วินาที หรือ 10-3 หรือ 1/ 1000 วินาที ในขณะที่สมองส่วนรับรู้ความคิดเหตุผลใช้เวลาตอบสนองมากกว่า คือใช้เวลาถึง 2 วินาทีในการตอบสนอง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการตอบสนองของสมองด้านอารมณ์มักจะเร็วกว่าการตอบสนองของสมองด้านเหตุและผลเสมอ

และเมื่อไรก็ตามที่สมองเกิดการถูกกระตุ้นด้านอารมณ์ ร่ายกายจะตอบสนองด้วยการสูบฉีดเลือดไปที่สมองส่วนหน้ามากกว่าปกติ ส่งผลให้การทำหน้าที่ของสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal lobe ในการควบคุมความคิด ความมีเหตุผลมีผลถูกขัดขวาง ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ 

 

กระบวนการจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ (EMDR Therapy) จะเข้าไปช่วยปรับเปลี่ยนการทำงานด้านอารมณ์ที่สมองเป็นต้วควบคุมอยู่นั้นให้ทำงานได้ดีขึ้น และช่วยลดความตึงเครียดที่สมองส่วนหน้าในการทำหน้าตอบสนองด้านเหตุและผล

หากสมองส่วนหน้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการควบคุมสมองด้านอารมณ์ดีขึ้นเมื่อถูกการกระตุ้นจากเหตุการณ์ซ้ำๆเดิมอีกสภาพวะทางจิตใจก็จะสามารถทนทานและต่อสู้กับความคิดลบภายในจิตใจได้ ส่งผลทำให้การตอบสนองด้านร่างกายไม่เกิดอาการตึงเครียดและไม่ออกอาการที่เป็นพิษต่อสุขภาพ

EMDR Therapy หรือการบำบัดทางจิตด้วยจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ ทำให้ผู้รับบริการได้ตระหนักรู้ในตัวเอง และสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้มากขึ้น และเมื่อสามารถควบคุมสมองด้านอารมณ์ลบและลดอาการบาดแผลทางใจที่คอยกระตุ้นอารมณ์แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาได้แล้ว การกลับมาเป็นที่รักของผู้อื่น และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นนั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไม่ยากอีกต่อไป

 

 EMDR Psychotherapy ช่วยรักษาสัมพันธภาพของชีวิตคู่ได้อย่างไร?

คำตอบอยู่ในนี้แล้ว

1.  การทำจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์สามารถช่วยในเรื่องของการทำงานตรงกับสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ให้มีการเรียนรู้และตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นด้วยความคิดบวกและมีแนวทางการจัดการกับความคิดลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  จิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์เป็นการทำงานตรงกับสมอง เป็นBrain and Body Based Therapy ช่วยลดความคิดที่เป็นอคติหรือความคิดด้านลบโดยใช้หลักเทคนิคที่แตกต่างจาก talk therapy หรือการทำcounselingโดยปกติทั่วไป

3.  จิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจ ด้านความรัก ความปรารถนาดีที่มีต่ออีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างลึกซึ้ง

4.  จิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ช่วยให้ทั้งคู่กลับมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันอีกครั้งในวิถีรูปแบบใหม่

5.  จิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ทำให้ทั้งคู่รู้สึกปลอดภัยและมั่นคง

6.  จิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ช่วยให้ทั้งคู่กลับมาสานความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งในช่วงเวลาที่อารมณ์เป็นบวก

7.  จิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ช่วยเชื่อมโยงด้านการสื่อสารและการแสดงออกที่เป็นอารมณ์ด้านบวก

8.  จิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ช่วยให้ทั้งคู่ได้ซาบซึ้งกับการเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับความรักต่อกันและกัน

9.  จิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการสร้างสายใยความผูกพันธ์และความมั่นคงในชีวิตคู่ด้วยกัน

 

 

 กว่า 30 ปีที่จิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพด้านการรักษาทางการแพทย์และหน่วยงานด้านสาธารณสุขจากทั่วโลก รวมทั้งองค์การอนามัยโลกหรือ WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)

เนื่องด้วยEMDR Therapy มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ถึงการทำงานด้านสมองและการฟื้นฟูของระบบสมอง รวมทั้งการทำงานของสมองด้านความทรงจำว่าเห็นผลดีขึ้นชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นบวก

EMDR Therapy มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยสนับสนุนจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ (EMDR Thearpy) มากมาย การแสดงผลของภาพสมองที่รับการบำบัดด้วยจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ EMDR Therapy แสดงให้เห็นว่าจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์สามารถแก้อาการทางกายหรือบุคคลภาพที่บกพร่อง personality disordersรูปแบบต่างๆอันสืบเนื่องมาจากการทำงานของสมองถูกรบกวน และความทรงจำที่เลวร้ายถูกเก็บซ่อนในสมองส่วนลึก โดยการรักษาด้วยจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ หรือ EMDR Therapy สามารถลดความทรงจำอันเลวร้ายเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยดูจากหลักฐานการสแกนของสมองในแต่ละด้าน

 

EMDR Therapy หรือ จิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์เป็นเครื่องมืออันทรงพลังด้านการรักษาด้านอารมณ์ที่แปรปรวนและ ไม่ปกติซึ่งเกิดจากการถูกกระตุ้นจากความทรงจำและประสบการณ์ด้านลบที่ซ่อนอยู่ในสมองด้านลึกที่สุดของมนุษย์ ดังนั้นเมื่อได้ทำครบทั้ง 8 เฟสแล้วผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนถึงความแตกต่างในเรื่องการถูกกระตุ้นด้านอารมณ์และเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในการลดลงของred spot areas ที่เป็นสาเหตุมาจากความเครียดและบาดแผลทางใจ

EMDR Therapy สามารถช่วยลดอารมณ์ที่ทำให้เจ็บปวด ภาวะหมดไฟ เก็บกดไม่ปล่อยวาง ทำให้ภาวะความเครียดและวิตกกังวลนั้นเบาลง นอกจากนี้แล้วยังช่วยอาการนอนไม่หลับให้สามารถหายกลับมาเป็นปกติได้ และยังช่วยให้ผู้รับบริการสามารถก้าวออกมาจากภาวะความเจ็บปวดด้านจิตใจ และสามารถเติบโตได้จากการถูกควบคุมของสมองด้านอารมณ์มาอย่างยาวนานได้อีกด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ค้นพบว่าสมองมีการปลดปล่อยจากภาวะความตึงเครียด ความคิดเครียดแค้นฝังใจ และความคิดลบสามารถถูกปลดปล่อยและถูกปล่อยวางจากการให้อภัยผู้อื่นได้หลังผ่านการทำจิตบำบัดEMDRไประยะหนึ่ง

EMDR therapy for couples หรือการทำจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์สำหรับคู่ชีวิตทำให้ชีวิตคู่กลับมาเชื่อมโยงสัมพันธภาพในวิถีใหม่ที่ดีกว่าเดิมและแข็งแกร่งมั่นคงมากขึ้น

การใช้ชีวิตคู่รวมกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต่างฝ่ายมาจากพื้นฐานและประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่เหมือนกับ ความทนทานต่อภาวะความกดดันด้านจิตใจก็ต่างกัน ดังนั้นเมื่อมาใช้ชีวิตร่วมกันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคู่จะประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเองโดยไม่พึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสัมพันภาพชีวิตคู่ ดังนั้นหากเกิดปัญหาและความขัดแย้งควรแสวงหาแนวทางและวิธีการแก้ไขมากกว่าการสร้างความขัดแย้งครั้งใหม่

อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถจัดการกับภาวะความเครียดอันเนื่องมาจากปัญหาชีวิตคู่ได้ด้วยตัวเอง ควรปรึกษานักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญด้านจิตบำบัด

 

 

 

 

อ้างอิง

https://newhopecounselling.com/emdr-therapy-for-couples-and-marriage-issues/

https://www.sunpointwellness.com/blog/2021/3/21/emdr-therapy-for-couples-the-link-between-emotions-and-motion#:~:text=I'm%20often%20asked%20if,(EMDR)%20is%20incredibly%20powerful.

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้