จิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ EMDR Therapy กับการรักษาโรคซึมเศร้าในระยะยาว

1335 จำนวนผู้เข้าชม  | 

จิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ EMDR Therapy กับการรักษาโรคซึมเศร้าในระยะยาว


จิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์

(EMDR Therapy)

กับการรักษาโรคซึมเศร้าในระยะยาว

ดร. มฤษฎ์ แก้วจินดา (Ph.D)

Dr. Marid Kaewchinda

นักจิตวิทยาการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และนักจิตบำบัด

(Certified EMDR and Brainspotting psychotherapy)

 


จิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ หรือ EMDR Therapy  คืออะไร
และ สามารถรักษาโรคซึมเศร้าระยะยาวได้อย่างไร?


EMDR Therapy เป็นเทคนิคการบำบัดจิตใจที่นักจิตวิทยาและจิตแพทย์ทั่วโลกให้การยอมรับ หลักการที่สำคัญของการทำจิตบำบัด EMDR นั้นคือการนำเทคนิคด้านจิตบำบัดเข้าไปจัดการกับการทำงานของระบบประสาทและสมองส่วนหน้า ส่วนกลางและส่วนในที่เป็นตัวสื่อสารข้อมูลไปในระบบการทำงานของสมองส่วนอื่นๆ และไปยังร่างกาย เซลล์ประสาท รวมทั้งสมองส่วนที่เก็บความทรงจำหรือหากมีความทรงจำอันเลวร้ายติดค้างหรือซ่อนเอาไว้ก็จะสามารถจัดการกับมันเพื่อปลดล็อคได้
 

จิตบำบัด (EMDR Therapy) มุ่งเป้าหมายไปที่การทำงานกับปมความคิดที่ติดขัดเนื่องจากประสบการณ์ชีวิตด้านลบส่งผลทำให้เกิดบาดแผลทางใจ เหตุการณ์สะเทือนใจอันเลวร้ายจากอดีตหรือปัจจุบันที่เพิ่งเกิดขึ้นก็ตาม ส่งผลต่อความทรงจำด้านลบ  ความเจ็บปวด หรือความเชื่อผิดๆที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต

เทคนิคจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ (EMDR Therapy) มีหลักการทำงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ neurobiological- based (Brain-based therapy) เป็นการทำงานด้านสมองที่ช่วยจัดการกับความทรงจำด้านลบและกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์ด้านบวกและลดความเครียด ความวิตกกังวลความเครียดรุนแรงเป็นเวลานานมักส่งผลต่อภาวะโรคซึมเศร้า ภาวะทางอารมณ์ที่แปรปรวนเมื่อถูกสิ่งเร้าภายนอก การกระตุ้นสมองสองข้างด้วยเทคนิคอีเอ็มดีอาร์ (EMDR Therapy) ช่วยให้การทำงานของสมองกลับมาทำงานได้อย่างปกติ ปลดล็อคการถูกบล็อคจากความทรงจำอันเลวร้ายเก่าที่ติดค้างหรือถูกซ่อนอยู่ และเป็นการป้องกันการกลับมาเกิดโรคเครียด วิตกกังวล แพนิค โรคซึมเศร้าหรือภาวะทางจิตอื่นๆที่ส่งผลและแสดงออกเป็นความเจ็บป่วยทางร่างกาย

EMDR Therapy ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกถึงประสิทธิภาพในการรักษาใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า ความเครียดวิตกกังวล อาการตื่นตระหนก ภาวะติดสารเสพติด  ความผิดปกติด้านจิตใจที่ส่งผลเสียต่อความเชื่อด้านพฤติกรรมการกินจนเกิดเป็นโรค eating disorders หรือใช้ในการรักษาโรคกลัวบางอย่าง (phobias) โรคทางด้านการควบคุมอารมณ์ที่เป็นปัญหา เช่น borderline personality disorder, หรือ bipolar รวมทั้งโรคที่เป็นผลมาจาก post traumatic stress disorder (PTSD)หรือโรคเครียดหลังจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ซึ่งภาวะ PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) อาจจะไม่ได้เกิดในทันทีทันใดแต่อาจทิ้งระยะเป็นเดือนหรือเป็นปีกว่าจะเกิดผลกระทบทางจิตใจ   

EMDR Therapy (จิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์)  สามารถช่วยลดและจัดการกับบาดแผลทางใจที่เป็นปมและรบกวนจิตใจได้อย่างมีประสิทธิในเวลาอันสั้น จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าและเคยรักษาด้วยการกินยามาหลายสิบปี หรือผู้ที่มาทำการพบนักจิตวิทยาเพื่อปรึกษาแบบ talk therapyแล้วไม่หาย

หรือแม้แต่การรักษาด้วย CBT (Cognitive Behavioral Therapy) แล้วไม่ได้ผล เมื่อเริ่มเปลี่ยนมาทำจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ (EMDR Therapy) ปรากฎว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

จิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ (EMDR Therapy) ได้รับการยอมรับในการรักษาPTSD ปมบาดแผลทางใจขั้นรุนแรงในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เคยรักษาด้วยยา หรือลองรักษาด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล จากการวัดผลด้านอารมณ์แปรปรวนของผู้มารับบริการพบว่ามีค่าอารมณ์แปรปรวนที่คงที่มากขึ้น มีความเครียดลดลง ความคิดลบต่อตัวเองและต่อการมองโลกลดลง และมีแนวโน้มสูงขึ้นในเรื่องความคิดที่มุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จในการพัฒนาตัวเองและมีการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดและ อารมณ์ในทางที่ดีขึ้น

สมองมีการทำงานอย่างต่อเนื่องภายหลังได้รับการเข้าสู่ขบวนการปลดล็อคโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ในการรักษาโรคซึมเศร้า PTSD Panic attack หรือโรคทางจิตเวชต่างๆ การดำเนินการของสมองยังไม่หยุดและยังทำงานต่อเนื่องซึ่งส่งผลดีต่อการรักษาอาการเจ็บป่วยทางใจต่างๆ เมื่อสมองได้รับการกระตุ้นให้ปลดล็อคความทรงจำอันเลวร้ายที่เก็บซ่อนหรือแช่แข็งไว้จะทำให้ระบบไหลเวียนของการทำงานด้านความทรงจำกลับมาทำงานได้ดีตามปกติ

ดังนั้นการทำจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ (EMDR Therapy) จึงเป็นเทคนิคที่สำคัญในการทำงานกับสมองเมื่อได้รับการกระตุ้นแล้วprocess ยังคงมีต่อไปจนจบจึงทำให้การรักษาโรคซึมเศร้าได้ผลดีและถาวร

 

อย่างไรก็ตามความต่อเนื่องในการพบนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ (EMDR Therapy) เป็นสิ่งสำคัญมาก ผู้รับบริการควรให้ความใส่ใจกับการทำอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้กระบวกการได้เริ่มเข้าไปจัดการกับระบบความทรงจำของสมอง และการรับคำแนะนำจากนักจิตวิทยาผู้เขี่ยวชาญในการปิดประเด็นปมปัญหาที่สร้างบาดแผลทางใจใด้รับการแก้ไขอย่างถูกแนวทาง อย่างไรก็ตามก่อนเข้าสู่ขั้นตอนนี้ต้องได้รับการเตรียมความพร้อมในขั้นเตรียมตัวซึ่งในแต่ละคนใช้เวลาในการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่กระบวนการ EMDR Therapy นั้นไม่เท่ากัน

การเคลียร์ความทรงจำในสมองกับทุกประเด็นที่เป็นปมด้านจิตใจที่ติดค้างจนหมดก็จะทำให้เราหายจากโรคซึมเศร้า และนำเรากลับสู่การใช้ชีวิตโดยไม่ถูกรบกวนและใช้ชีวิตได้อย่างปกติ การรักษาต่อเนื่องช่วยให้เกิดแนวทางการสร้างความเข้มแข็งที่เกิดจากภายใน ถึงแม้ว่าในบางรายการเปิดประเด็นบาดแผลจะทำให้ผู้มารับบริการอึดอัดใจในช่วงแรก แต่เมื่อสมองได้เข้าสู่ขบวนการบำบัด ปัญหาความเจ็บปวดและความทุกข์ใจเหล่านั้นจะค่อยๆเบาลงและไม่กลับมารบกวนจิตใจเราได้อีกต่อไป

การทำจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์ (EMDR Therapy) เป็นการทำงานลงลึกด้านสมองและความทรงจำ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตบำบัดอีเอ็มดีอาร์จะช่วยทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และวิธีการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ช่วยทำให้เราเข้าใจปัญหาเคยเกิดขึ้นมาและรู้ทันภาวะจิตใจของตัวเอง มีแนวทางหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดซำ้ เรียนรู้การแก้ไขที่ถูกวิธีโดยไม่ทำให้ตัวเองตกไปอยู่ในภาวะการเป็นโรคซึมเศร้าซ้ำอีก 

 

 อ้างอิง

https://www.choosingtherapy.com/emdr-for-depression/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5836996/

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้